Vești bune pentru medicii din centrele de permanență

17-04-2018

Centrele de permanență au început să apară în număr mare din anul 2011, în urma Ordinului nr. 697/112 emis de ministrul Sănătătii și de ministrul Administrației și Internelor. Acest număr nu a crescut însă de-a lungul timpului, principalul motiv fiind lipsa personalului medical, respectiv a medicilor de familie.

La începutul acestui an a intrat în vigoare un alt ordin, nr. 1484/7310/2017, care modifică și completează Normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență. Efectele acestei măsuri legislative încep să se vadă deja: se redeschid centre mai vechi și se deschid unele noi.

Majorări de tarife

Noile Norme metodologice prevăd majorări ale sumelor alocate pentru plata medicilor din centrele de permanență. Astfel, Articolul nr. 39 stabilește că noul tarif pentru medicul de familie este de 40 lei/oră (față de 12,8 lei/oră cât era anterior). Tariful se majorează cu 50% pentru fiecare medic de familie dacă acesta își desfășoară activitatea de gardă în cabinetul propriu sau, prin rotație, în spațiul pus la dispoziție de unul dintre medicii participanți la convenția de asociere. În cazul în care activitatea se desfășoară în spațiul pus la dispoziție de autoritățile locale, tariful de 40 lei/oră se majorează cu 4 lei.

Asistenții medicali care își desfășoară serviciul în regim de gardă în centrele de permanență beneficiază de un tarif de minimum 20 lei/oră (dar nu mai mare de 22,5 lei/oră).

Apar și centre noi

Majorările anunțate au dus la redeschiderea unor centre de permanență care au fost închise anul trecut. De exemplu, centrul din Crâmpoia, județul Olt, și-a reluat activitatea la începutul acestui an. Și la Anina, în județul Caraș-Severin, s-a redeschis centrul de permanență pentru servicii medicale, închis în vara anului trecut din cauza subfinanțării. Inițiativa redeschiderii centrului din Anina a aparținut unui număr de șase medici de familie, care s-au asociat în vederea asigurării asistenței medicale în regim de gardă.

Normele metodologice prevăd (Art. 9.1) că un centru de permanență poate fi înființat de minimum doi medici de familie, titulari de cabinete de medicină de familie, indiferent de forma de organizare.

Aceștia, la rândul lor, pot coopta alți medici de familie.

Tot în județul Caraș-Severin, la Caransebeș, urmează să se înființeze un centru de permanență care va fi deservit de cinci medici de familie.

Legea permite ca, în situația în care se dorește înființarea unui centru de permanență, dar numărul medicilor din zonă este mai mic de cinci, să poată fi cooptați medici de familie care nu sunt titulari de cabinet, pentru a constitui echipele de gardă necesare funcționării.

Centre de permanență se deschid, însă nu doar în localitățile izolate sau lipsite de unități spitalicești mari, ci și în orașe. Un exemplu recent în acest sens este centrul „Terra Aster“ deschis la Alba Iulia, care deservește nu doar capitala Marii Uniri, ci și localitățile Ciugud, Vințu de Jos și Sântimbru. Și la Suceava urmează să se deschidă un centru, în cartierul Burdujeni. Centre de permanență funcționează deja și în București (doar unul, ce-i drept), în Oradea, Timișoara, Iași, Arad etc.

Actele necesare pentru înființarea unui centru de permanență

Documentele solicitate de casa de asigurări de sănătate pentru încheierea unui contract de furnizare de servicii medicale în asistență medicală în regim de gardă prin centre de permanență sunt:

Cerere-model a medicului de familie, titularul cabinetului medical care face parte din componența centrului de permanență;

Autorizație sanitară a structurii sanitare în care funcționează centrul (sau raport de inspecție sanitară);

Decizia de înființare a centrului de permanență;

Certificat de membru al OAMGMAMR, pentru personalul mediu sanitar;

Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, pentru medicii de familie;

Copii ale contractelor de muncă sau de prestări servicii ale personalului medical;

Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru tot personalul medical;

Adeverință sau extras de cont la Trezoreria Statului sau la o bancă;

Convenție de asociere.