2018, ce contribuții plătesc CMI și PFA?

26-01-2018

Începând de la 1 ianuarie 2018, persoanele care desfășoară activități independente – categorie în care se încadrează și medicii – cabinetele individuale, precum și persoanele fizice autorizate (PFA) plătesc contribuții sociale majorate, raportate la nivelul salariului minim brut pe economie, stabilit la valoarea de 1.900 de lei, și un impozit mai mic pe venit.

Astfel, principalele modificări ale noului Cod fiscal, referitoare la obligațiile de plată ale contribuabililor care obțin venituri din activități independente, sunt:

- Impozitul pe venit de 10% (a scăzut de la 16%, în paralel cu creșterea deducerilor personale cu peste 60% pentru persoanele cu salarii mici);

- Contribuția pentru asigurări sociale (CAS) de 25% (majorată față de procentajul anterior, de 10,5%, la un stagiu incomplet de cotizare pentru pensii, dar nu și față de 26,3%, cât era prevăzut pentru un stagiu complet);

-. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% (majorată față de procentajul anterior de 5,5%).

OUG nr. 79/2017, publicată în Monitorul Oficial, prevede că plata contribuțiilor se va face la nivelul unui venit ales de contribuabili, care nu va putea fi însă mai mic decât valoarea salariului minim brut pe economie.

Contribuția CAS, de 25%, este obligatorie pentru contribuabilii care în 2017 au obținut un venit net mai mare de 22.800 lei = 1.900 lei/lună x 12 luni (baza de calcul este salariul minim brut pe economie, nu salariul mediu brut).

Contribuția CASS, de 10%, este obligatorie pentru contribuabilii care în 2017 au obținut venituri brute mai mari de 22.800 lei cumulate din mai multe surse (se aplică la salariul minim brut pe economie, nu la venitul net obținut).

Persoanele care realizează venituri lunare din activități independente sub nivelul salariului minim brut pe economie sunt scutite de plata CAS și CASS. Ele vor putea opta pentru plata acestor contribuții folosind însă aceeași bază de calcul, respectiv salariul minim brut pe economie.

CAS și CASS se datorează inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial de lucru, pentru care contribuțiile datorate nu pot fi mai mici decât nivelul contribuțiilor sociale aferente salariului minim brut în vigoare, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ.

În condițiile în care Cabinetul Medical Individual (CMI) și Persoana Fizică Autorizată (PFA) ajung practic la același nivel de impozitare, iar ordonanța publicată în Monitorul Oficial nu mai prevede scutirea de la plata CAS și CASS a contribuabililor care obțin venituri din activități independente având și venituri din salarii sau asimilate salariilor (așa cum apărea inițial în Nota de fundamentare a ordonanței), Societatea cu Răspundere Limitată (SRL) poate fi o soluție. Evident, nu lipsită de neajunsuri, însă avantajele suplimentare sunt consistente, mai ales că plafonul de impozitare pentru microîntreprinderi (1% pentru cele cu mai mulți salariați și 3% pentru cele fără salariați) va fi în 2018 de 1 milion de euro (față de 500.000 de euro anterior).