SRL vs alte forme de asociere a medicilor

02-10-2017

Cabinetul Medical Individual (CMI) și Persoana Fizică Autorizată (PFA) nu reprezintă singurele opțiuni pe care un medic le are pentru a-și desfășura activitatea. Societatea cu Răspundere Limitată (SRL) este o alternativă care poate fi luată în calcul chiar și de medicii aflați la început de carieră, mai ales că facilitățile acordate pentru forma de organizare SRL-Debutant (SRL-D) nu sunt deloc de neglijat: • scutirea de plata taxei pentru înmatricularea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (și de plata publicării anunțului în Monitorul Oficial); • acordarea unei alocații financiare nerambursabile de cel mult 50% (dar până la 10.000 euro) din valoarea planului de afaceri; • scutirea angajatorului de plata contribuțiilor de asigurări pentru patru angajați; • garantarea în proporție de 80% a unui credit de până la 80.000 euro, în vederea realizării planului de afaceri (necesită însă aprobarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM - A.I.P.P.I.M.M).

Evident, un SRL implică ceva mai multă bătaie de cap decât un CMI sau PFA, pentru că presupune costuri suplimentare cu contabilitatea, depunerea bilanțurilor, plata impozitelor pe dividende, asigurări mai mari de malpraxis etc. Există însă și o serie de avantaje implicite al SRL-ului: are personalitate juridică, obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societății (spre deosebire de PFA, unde proprietarul răspunde cu averea personală), societatea poate fi înființată de unul sau mai mulți asociați (condiția esențială este ca administratorul societății să aibă calitatea de medic); poate participa la licitații private sau publice; cotele de impozitare sunt de 1% pentru microîntreprinderile cu unul sau mai mulți salariați și 3% pentru cele fără salariați (de la începutul acestui an, plafonul de venituri de la care o societate este încadrată ca microîntreprindere a fost crescut de la 100.000 euro la 500.000 euro) etc. Principalele coduri CAEN în care se încadrează activitatea SRL-urilor care prestează servicii medicale sunt:

 8610 - Activități de asistență spitalicească;

 862 - Activități de asistență medicală  ambulatorie și stomatologică;

 8621 - Activități de asistență medicală generală; • 8622 - Activități de asistență medicală specializată;

 8623 - Activități de asistență stomatologică;

 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană.

Dacă nici SRL-ul și nici PFA-ul nu vi se par forme adecvate de desfășurare a activității și alegeți să rămâneți la formula CMI, aveți opțiunea reunirii mai multor cabinete medicale individuale. Puteți alege între gruparea sau asocierea mai multor CMI-uri deja înființate sub un nume propriu, pentru crearea de facilități economice în comun. Avantajele sunt că, pentru crearea unui astfel de grup sau asocieri, nu este necesar un efort birocratic mare, iar în noile forme de asociere cabinetele individuale își păstrează individualitatea în relațiile cu terții, chiar dacă pot avea un patrimoniu comun.

În afara acestor două opțiuni, mai există și o a treia: Societatea Civilă Medicală, constituită din doi sau mai mulți medici asociați și care poate avea ca salariați sau colaboratori medici sau orice altă categorie de personal. SCM nu are însă personalitate juridică și poate fi avizată doar în specialitățile medicilor asociați, iar autorizarea presupune un proces mai laborios.