Principalele schimbări aduse de noul contract-cadru de acordare a asistenței medicale

17-04-2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat finalizarea actualizării contractului-cadru de acordare a asistenței medicale pentru 2018-2019 și a prezentat noutățile introduse de Normele metodologice de aplicare.

Modificările urmăresc cu precădere creșterea accesului asiguraților la medicamente și la servicii medicale și debirocratizarea activității furnizorilor de astfel de servicii.

Mai multe servicii de la medicii de familie

O primă modificare, ce vine atât în sprijinul medicilor de familie, cât și al asiguraților, este de a le permite acestora din urmă să obțină medicamentele prescrise de la orice farmacie din țară aflată sub contract cu casele de asigurări de sănătate. Se elimină astfel obligația ca farmaciile să aibă contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate ca a medicului prescriptor. O măsură similară se va aplica și în cazul investigațiilor paraclinice recomandate, care vor putea fi efectuate la orice furnizor de servicii medicale de profil din țară, indiferent de casa de asigurări de sănătate a acestuia.

Totodată, medicii de familie vor putea asigura un pachet extins de servicii medicale de bază pentru asigurați (spirometrie; măsurare continuă a tensiunii arteriale; completare și eliberare fișe medicale sintetice pentru copiii cu dizabilități; completare și eliberare adeverințe pentru încadrarea în muncă a șomerilor). De asemenea, vor putea recomanda efectuarea analizelor de depistare a hepatitelor cronice B și C pentru toate categoriile de asigurați.

O altă facilitate acordată medicilor de familie este aceea că medicii aflați la începutul activității sau nou-veniți într-o localitate vor beneficia de un an ca timp pentru formarea listei minime de pacienți (față de șase luni). Contractul-cadru mai prevede că, în cazul în care un medic de familie nu reuşește să-şi găsească înlocuitor pentru perioada de concediu, pacienţii înscrişi pe lista sa se vor putea adresa cabinetelor din proximitate desemnate de medicul respectiv.

Modificări ale serviciilor în regim ambulatoriu

În ambulatoriu, medicii cu competență/atestat în specialitate vor putea acorda consultații de îngrijiri paliative în baza biletului de trimitere valabil 60 de zile. Limita este de patru consultații/trimestru/asigurat (maximum două într-o lună). În cadrul consultațiilor se pot recomanda îngrijiri paliative la domiciliu, analize și investigații medicale, medicamente și servicii conexe (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.). Programul de activitate al cabinetelor de asistență medicală primară și al cabinetelor din ambulatoriu pentru specialitățile clinice este de 35 de ore pe săptămână, minimum cinci zile pe săptămână.

Schimbări ale finanțărilor

Noile norme aduc și o serie de modificări ale finanțărilor acordate furnizorilor de servicii medicale:

medicină primară, valoare minimă garantată a punctului per capita: 5,8 lei (față de 4,8 lei în prezent);

medicină primară, valoare minimă garantată a punctului per serviciu: 2,8 lei (față de 2,2 lei);

medicină de specialitate clinică în ambulatoriu, valoare minimă garantată a punctului per serviciu: 2,8 lei (față de 2,2 lei).

Alte prevederi incluse sunt: majorarea cu până la 15% a tarifului pe caz ponderat pentru unele spitale de copii, precum și tarife unitare pentru consultațiile de urgență la domiciliu și activitățile de transport sanitar neasistat.

Măsuri de transparentizare

Contractul-cadru mai prevede ca unele obligații contractuale să fie eliminate sau revizuite, iar procesul de contractare să fie simplificat, prin eliminarea unor documente solicitate și transmiterea acestora doar în format electronic (cu obligativitatea utilizării semnăturii electronice). O altă măsură propusă prevede ca modificările aduse calității/categoriilor de asigurați operate în platforma informatică să-și producă efectele din ziua când au fost efectuate, pentru a se evita situațiile în care prescripțiile și serviciile medicale acordate pe baza informațiilor din sistemul informatic sunt imputate furnizorilor.

Totodată, furnizorii de îngrijiri medicale și/sau paliative la domiciliu vor avea obligația de a transmite zilnic caselor de asigurări de sănătate contravaloarea serviciilor de îngrijiri efectuate în relație contractuală cu acestea.

Conform estimărilor, modificările aduse de noul contract-cadru urmează să intre în vigoare cel mai târziu la 1 iulie a.c.