Noi reglementări pentru medicii prescriptori

17-04-2018

Proiectul contractului-cadru de acordare a asistenței medicale pentru 2018-2019 propus de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) include o serie de prevederi care vizează și activitatea medicilor prescriptori.

Astfel, conform anunțului CNAS, este în curs de finalizare un proiect de actualizare a Legii nr. 95/2006, care va redefini atribuțiile medicilor prescriptori. Principala modificare este că responsabilitatea prescrierii de medicamente compensate pe bază de scrisoare medicală va reveni medicului care a elaborat schema terapeutică, în cazul în care rețeta prescrisă respectă schema respectivă. Astfel, se are în vedere reglementarea situațiilor în care medicii de familie prescriu medicamente pe baza scrisorii medicale pentru tratamente a căror inițiere și continuare intră în obligația medicilor din specialitătile clinice.

CNAS a mai anunțat că urmează să fie revizuite și protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008, în vederea extinderii categoriilor de medici prescriptori pentru anumite medicamente.

Noul contract-cadru stipulează că, de la 1 iulie a.c., medicii prescriptori vor trebui să respecte avertizările Sistemului Informatic al Prescripției Electronice (SIPE), precum și informațiile puse la dispoziție pe pagina web a CNAS, referitoare la faptul că medicamentul respectiv se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice sau, după caz, că este un produs biologic.

CNAS a mai propus și o modificare în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), pentru a se evita situațiile în care prescripțiile acordate pe baza informațiilor din sistemul informatic sunt imputate furnizorilor.

O altă prevedere din noul contract-cadru vizează spitalele – dacă acestea nu eliberează prescripția medicală necesară la externarea asiguratului vor fi sancționate cu 200 de lei pentru fiecare caz externat fără respectarea obligației. O sancțiune similară se aplică și în cazul furnizorilor din asistența medicală ambulatorie pentru specialități clinice, inclusiv de medicină fizică și de reabilitare.