Infecţiile intraspitalicești rămân de actualitate

24-01-2017

Problema infecţiilor intraspitalicești reprezintă un subiect de interes, indiferent de coordonatele geografice. Un exemplu recent este articolul „Antibiotic-Resistant Bacteria Can Hitch a Ride on Hospital Scrubs”, publicat de site-ul LiveScience.com și preluat in extenso de presa din România.

Articolul citat abordează subiectul infecţiilor intraspitalicești în sistemul medical din Statele Unite ale Americii, unde acestea afectează unul din 25 de pacienţi internaţi.

ARTICOLUL FACE REFERIRE LA INFEC-ŢIILE CAUZATE DE STAFILOCOCUL AURIU METICILINO-REZISTENT (MRSA) – o tulpină bacteriană a Stafilococului auriu rezistentă la antibioticele uzuale în tratamentul infecţiilor cu stafilococi (meticilină/oxacilină) –, care pot fi transmise în rândul pacienţilor internaţi.

În urma testelor efectuate, au fost depistate șase tipuri de bacterii transmise – printre care două tulpini de Stafilococ auriu (MRSA și MSSA, o tulpină care răspunde la tratamentul cu meticilină) și KIebsiella pneunumiae, un germen multirezistent care generează epidemii infecţioase dobândite în mediul spitalicesc (infecţii nosocomiale).

Un articol similar, care abordează și el problema propagării infecţiilor intraspitalicești, este “Are we aware how contaminated our mobile phones with nosocomial pathogens?” (publicat pe site-ul “Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials”). Articolul face referire la un studiu din 2008 care a analizat rata de contaminare a personalului medical în urma utilizării telefoanelor mobile. Analizele făcute pe un eșantion de 200 de cadre medicale au arătat că 94,5% din device-urile folosite de acestea erau contaminate cu bacterii. Stafilococul auriu a fost depistat pe 52% dintre telefoane, în 37,7% din cazuri fiind vorba de tulpina MRSA. Concluzia studiului este că telefoanele mobile utilizate de personalul medical pot fi o sursă a infecţiilor nosocomiale.

Subiecte similare au fost abordate și în cadrul celei de a noua ediţii a Conferinţei Naţionale de Microbiologie și Epidemiologie, desfășurată recent la Brașov, infecţiile nosocomiale fiind una dintre cele mai dezbătute probleme de sănătate publică. Au fost abordate teme precum:

  • Infecţiile asociate asistenţei medicale – evaluarea capacitătii spitalelor din România în contextul evenimentului de la clubul Colectiv”, o evaluare care a arătat capacitatea limitată a laboratoarelor de microbiologie din spitalele clinice de a diagnostica bacteriile “Multi-drug-resistent” și de a interpreta corect rezistenţa bacteriilor la antimicrobiene;
  • „Instruirea personalului medical – element-cheie în prevenirea infecţiilor asociate îngrijirilor medicale”, lucrare care a evidenţiat faptul că programele de prevenire și control sunt eficiente dacă includ și activităţi de instruire periodică a personalului;
  • „Suprafeţele frecvent atinse de pacienţi și personal și riscul de infecţii asociate îngrijirilor medicale”, o lucrare care descrie rolul pe care îl joacă suprafeţele frecvent atinse din jurul pacientului în răspândirea germenilor multirezistenţi, când nu sunt respectate recomandările referitoare la igiena mâinilor.

După cum se poate observa, problematica infecţiilor intraspitalicești este un subiect abordat insistent nu doar de mass-media, ci și de specialiștii în microbiologie din România.