Cum se face şi ce presupune avizarea cabinetelor medicale

25-06-2018

Medicina este ştiinţa şi conştiinţa încălzite de iubire faţă de oameni.”, spunea Dr. Iuliu Hațieganu, iar unul dintre motivele pentru care medicii aleg această meserie nobilă este ca la un moment dat să se bucure de libertatea în practică, deschizându-și cabinete medicale private.

Ce este cabinetul medical

Medicina este ştiinţa şi conştiinţa încălzite de iubire faţă de oameni.”, spunea Dr. Iuliu Hațieganu, iar unul dintre motivele pentru care medicii aleg această meserie nobilă este ca la un moment dat să se bucure de libertatea în practică, deschizându-și cabinete medicale private.

Conform O.G. nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.

În cabinetul medical serviciile de sănătate se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat.

Cum se înființează un cabinet medical

Un cabinet cabinetul medical individual poate fi înfiinţat doar de către medicul care îşi va desfăşura activitatea în respectiva unitate. Fiind forma de exercitate liberală a profesiei medicale, cabinetul medical individual nu are personalitate juridică distinctă, ci funcţionează ca persoana fizică.

În cabinetul medical individual îşi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Pentru înfiinţarea unui cabinet medical, medicul solicitant trebuie să se prezinte la Colegiul Medicilor din judeţul în care îşi va afla sediul cabinetul respectiv.

Tipuri de cabinete medicale

Pentru a-și practica profesia, medicii își pot înființa cabinetul medical în una dintre următoarele forme:

Cabinete medicale fără personalitate juridică - forme de exercitare liberală a profesiei de
medic

 • Cabinet medical individual – în care medicul titular își exercită profesia. Acesta poate avea salariați, medici colaboratori sau altă categorie de personal;

 • Cabinete medicale grupate – în care mai multe cabinete individuale își creează facilități economice și își păstrează individualitatea în relațiile cu terții. Cabinetele medicale grupate pot avea un nume propriu, altul decât cel al medicilor titulari ai cabinetelor medicale individuale;

 • Cabinete medicale asociate – în care mai multe cabinete medicale s-au asociat pentru a exercita în comun, în beneficiul pacienților, servicii medicale complete. Medicii titulari ai cabinetelor asociate își păstrează drepturile și responsabilitățile dobândite în cabinetul medical individual:

 • Societate civilă medicală – este formată din cel puțin doi medici asociați și poate avea salariați, medici colaboratori sau orice altă categorie de personal.

Societăți comerciale (SRL-uri medicale) - cu personalitate juridică proprie

SRL-urile medicale pot înființate de către medici, cu condiția ca o treime din consiliul de administrație sau administratorul să fie medici

Cabinete medicale organizate în structura persoanelor juridice de drept privat fără scop
patrimonial.

Cabinetele medicale din această categorie pot fi: ONG-uri, fundații și asociații cu activități medicale, asociații profesionale, culte religioase și lăcașe de cult religios, legal constituite pe baza hotărârii organelor de conducere.

Elementele cheie pentru înfiinţarea unui cabinet medical privat

Pentru înființarea unui cabinet medical privat este necesară precizarea următoarelor elemente:

Sediul

Medicul își poate desfășura activitatea într-o locație avizată și acreditată ca atare de către forurile competente. Acesta trebuie să prezinte dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul medical, inclusiv schița spațiului.

În același spațiu nu pot funcționa mai mult de două cabinete medicale și asta doar dacă medicii practicieni îndeplinesc condițiile de compatibilitate între specialitățile medicale privind serviciile medicale furnizate.

Obiectul de activitate

Cabinetul medical trebuie să fie avizat să desfășoare activitatea medicală în specialitățile medicale și domeniile certificate prin atestatele de studii complementare definite conform normelor legale în vigoare.

Societățile comerciale vor avea un obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Actul de înființare

Actul de înființare a cabinetelor medicale este reprezentat de către certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmește de către Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene/a Municipiului Bucureşti.

Cum se înființează un cabinet medical

Pentru înfiinţarea unui cabinet medical, medicul solicitant trebuie să se prezinte la Colegiul Medicilor din judeţul în care îşi va afla sediul cabinetul respectiv.

Acte necesare pentru înființarea unui cabinet medical

 • Dovada de deţinere a spaţiului (comodat, act de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, donaţie, etc.);

 • Schiţa spaţiului (cu numerotarea camerelor componente);

 • Acordul scris al colocatarilor, dacă spaţiul respectiv se află într-o locaţie unde locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea alte persoane fizice sau juridice;

 • Autorizaţia de liberă practică a medicului titular;

 • Dovada achitării taxei de avizare, pentru fiecare specialitate – în cazul în care există mai multe specialităţi;

 • Dovada achitării cotizaţiei la zi către Colegiul Medicilor;

 • Cerere tip completată în momentul depunerii actelor.

După depunerea actelor, Colegiul Medicilor va stabili cu medicul solicitant o dată în care va avea loc inspecția pentru a verifica existenţa dotării minime (conform legislaţiei).

În termen de maxim 30 de zile Colegiul Medicilor va definitiva certificatul de Avizare a Înfiinţării Cabinetului Medical Individual.

Cu certificatul de Avizare a Înfiinţării Cabinetului Medical Individual și cu celelalte acte enumerate mai jos, medicul solicitant se va prezenta la Direcţia de Sănătate Publică, pentru înscrierea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

Acte necesare pentru înscrierea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

 • Certificatul de Avizare a Înfiinţării Cabinetului Medical Individual;

 • Cerere tip;

 • Actul de spaţiu (contract de comodat sau de închiriere sau de proprietate);

 • Autorizaţia de liberă practică;

 • Certificatul de Avizare al cabinetului Medical Individual eliberat de către Colegiul Medicilor.

Acte necesare pentru avizarea și reavizarea cabinetelor fără personalitate juridică

 • Cererea pentru cabinete fără personalitate juridică;

 • Dosar plic;

 • Cerere tip;

 • Dovada dotării minime în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi;

 • Contractul de grupare/ asociere de cabinete/contractul de societate;

 • Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale;

 • Copii ale certificatelor de membru CMR ale medicului/ medicilor titulari;

 • Fisa de atribuţii - în cazul medicilor angajaţi/ colaboratori.

Acte necesare pentru avizarea și reavizarea cabinetelor cu personalitate juridică

 • Cerere pentru avizarea cabinetelor de formă SRL;
 • Dosarul privind avizarea cabinetului medical;
 • Cererea tip;
 • Cererea organului de conducere;
 • Certificatul de înregistrare al societăţii la Oficiul Registrului Comerţului;
 • Actul constitutiv al societăţii;
 • Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale;
 • Declaraţia prevăzută la art.28 lit.b) din Ord. MSF nr. 153/ 2003;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al cabinetului medical;
 • Fişele de atribuţii ale posturilor;
 • Orarul de activitate;
 • Copii ale certificatelor de membru CMR ale medicului/ medicilor titulari;
 • Raportul favorabil privind existenţa dotării minime.

Categorii de servicii medicale

Cabinetul medical privat poate desfășura una sau mai multe categorii de servicii medicale. În funcție de specializarea/ specializările solicitate, pentru avizarea de către Colegiul Medicilor din România, cabinetul medical individual trebuie să îndeplinească dotarea minimă obligatorie, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății și Familiei nr. 153/ 2003 .

Anatomie patologică

 • microscop;
 • termostat cu temperatura reglabilă;
 • trusă de coloraţie;
 • reactivi şi materiale necesare realizării preparatelor histologice definitive prin incizionare în parafină;
 • instalaţie de apă purificată.

Anestezie şi terapie intensivă

Dotare generală (pentru terapia durerii şi anestezie/terapie intensivă în condiţii de chirurgie de o zi - one day surgery):

 • trusă de resuscitare respiratorie şi cardiocirculatorie;
 • sursă de oxigen;
 • medicamente de urgenţă;
 • catetere periferice;
 • perfuzie endovenoasă;
 • monitorizare (EKG, presiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie);
 • stetoscop şi tensiometru.

Dotare specifică :

Pentru terapia durerii: truse sterile pentru tehnici loco-regionale şi anestezice locale.

Pentru anestezie-reanimare: anestezice generale; defibrilator; capnografie (pentru laparoscopie); aparat de anestezie.

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

 • aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
 • negatoscop;
 • aparat curenţi diadinamici sau aparat curenţi de joasă frecventa-impulsuri etc.;
 • aparat curenţi interferenţiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;
 • aparat terapie cu ultrasunete;
 • dotări minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglinda etc.);
 • termometru;
 • ciocan reflexe.

Cardiologie

 • aparat de măsurat tensiunea arterială;
 • oscilometru;
 • termometru;
 • electrocardiograf;
 • opţional: ecocardiograf;
 • echipament pentru testare de efort;
 • aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).

Chirurgie vasculară

 • aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
 • oscilometru;
 • aparat EKG;
 • doppler vascular;
 • opţional: ecograf cord;
 • termometre;
 • trusă chirurgicală minimă.

Chirurgie generală

 • pense anatomice;
 • pense chirurgicale;
 • pense hemostatice Pean şi Kocher;
 • foarfece drepte şi curbe;
 • bisturiu, inclusiv electrocauter;
 • termometre;
 • portace Mathieu;
 • ace chirurgicale;
 • ace de puncţie;
 • pensă port-tampon;
 • depărtătoare Farabeuf;
 • trusă traheostomie şi canule;
 • sticlete butonate, sondă canelată;
 • pipă Guedell;
 • seringi de unică folosinţă;
 • tensiometru, stetoscop;
 • eprubete;
 • sonde uretrale;
 • atele Kramer;
 • mănuşi chirurgicale;
 • tăviţe renale.

Chirurgie plastică - Microchirurgie reconstructivă

 • bisturiu cu lame de unică folosinţă;
 • foarfece de diferite dimensiuni;
 • pense chirurgicale de diferite dimensiuni;
 • pense Pean, Kocher;
 • portace;
 • trusă rinocorectii;
 • electrocauter;
 • termometru.

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

 • tensiometru, stetoscop, oscilometru;
 • cântar de persoane, cu tija pentru înălţime;
 • oftalmoscop;
 • electrocardiograf;
 • diapazon pentru diagnosticul polinevritei;
 • seringi de unică folosinţă pentru insulină;
 • panglică pentru măsurarea circumferinţelor (abdominală, fesieră);
 • aparat pentru determinarea în urgentă a glicemiei;
 • colaborare directă cu un laborator clinic pentru determinări de: glicemie, colesterol, lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie - cu reactivi sau teste.

Endocrinologie

 • aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
 • cântar pentru adulţi;
 • taliometru;
 • centimetru;
 • ciocan reflexe;
 • exoftalmometru;
 • sfingomanometru;
 • instrument de antropometrie.

Explorări funcţionale

 • electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fonomecano-cardiografice şi de puls carotidian (poligraf electromecano-fono);
 • bicicletă ergonomică;
 • defibrilator;
 • sistem Holter;
 • ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D şi Doppler pulsatil, continuu şi color Transducer echo abdominal;
 • dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;
 • spirograf;
 • flowscreen;
 • pulsoximetru.

Gastroenterologie

 • tensiometru;
 • stetoscop;
 • gastroscop;
 • colonoscop;
 • linie dezinfecţie aparatura optică;
 • opţional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologică.

Alergologie şi imunologie clinică

Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei Nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

Boli infecţioase

 • stetoscop;
 • specul de consultaţie otică, narinară (eventual otoscop);
 • oftalmoscop;
 • tensiometru;
 • termometru;
 • frigider pentru produse biologice;
 • echipament de intervenţie de urgenţă în insuficiente respiratorii acute (pipă, tub de oxigen, mască, burduf comandat manual);
 • apăsătoare limbă de unică folosinţă;
 • eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;
 • colaborare directă cu un laborator clinic;
 • sursă mobilă de lumină direcţionabilă sau lampă frontală tip ORL.

Medicină de familie

 • aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
 • masă ginecologică;
 • cântar pentru adulţi;
 • taliometru;
 • pelvimetru;
 • negatoscop pentru radiografii;
 • apăsător limbă;
 • deschizător gura;
 • ciocan reflexe;
 • canule rectale;
 • canule uretrale;
 • canule vaginale;
 • trusă completă de mică chirurgie;
 • valve ginecologice şi pense de col;
 • centimetru de croitorie;
 • seringă Guyon pentru spălaturi auriculare;
 • atele Kramer;
 • termometru.

Medicina muncii

 • canapea pentru consultaţii;
 • dulap pentru instrumente şi medicamente;
 • stetoscop;
 • tensiometru;
 • ciocan reflexe;
 • cântar pentru adulţi;
 • taliometru;
 • optotip pentru distanță şi aproape;
 • opţional ( în afara baremului minimal):
 • negatoscop;
 • spirometru;
 • electrocardiograf;
 • audiometru;
 • otoscop;
 • aparatură specifică evaluării factorilor de muncă (sonometru, detectoare portabile de gaze, luxmetru, anemometru, hygrometru, psihrometru, glubtermometru, catatermometru etc.);

Medicină internă

 • tensiometru;
 • stetoscop;
 • electrocardiograf (cabinetele gr. 1);
 • cântar pentru adulţi;
 • ciocan reflexe;
 • pense diferite;
 • termometru;
 • eprubete diverse.

Nefrologie

 • aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
 • cântar pentru adulţi;
 • taliometru;
 • negatoscop pentru radiografii;
 • ciocan reflexe;
 • centimetru de croitorie;
 • electrocardiograf;
 • cântar;
 • aparatură automată (analyser) pentru investigaţii uzuale (maximum 10 tipuri de analize): uree, creatinină, hemoleucogramă, glicemie;
 • determinări rapide ale componentelor urinare prin bandelete reactive;
 • acces şi colaborare directă în vederea dispensărizării;
 • microscop uzual;
 • ecograf general abdominal;
 • opţional: oftalmoscop, doppler vascular pentru monitorizarea fistulelor arteriovenoase şi urmărirea transplantului renal - artera renală.

Neurologie

 • otoscop;
 • dinamometre;
 • aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
 • oftalmoscop cu transformator;
 • ciocan reflexe;
 • diapazoane pentru explorarea sensibilităţii profunde;
 • dinamometru pentru examinarea forţei segmentare;
 • trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;
 • opţional: electroencefalograf.

Neurochirurgie

 • aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale;
 • stetoscop;
 • oftalmoscop;
 • termometru;
 • ace chirurgicale de diferite dimensiuni;
 • portac Hagedon cu gura dreaptă;
 • agrafe Michel;
 • bisturiu chirurgical;
 • ciocan reflexe;
 • chiureta model Volkman de diferite dimensiuni;
 • foarfece chirurgical drept cu vârful ascuţit şi cu vârful bont;
 • foarfece chirurgical curb cu vârful ascuţit şi cu vârful bont;
 • pensă anatomică de 14,5 cm lungime;
 • pensă anatomică de 18 cm lungime;
 • pensă chirurgicală de 14,5 cm lungime cu 1x2 dinţi;
 • pensă chirurgicală de 18 cm lungime cu 1x2 dinţi;
 • sondă Foley, Thiemann, Nelaton;
 • pensă hemostatică model Kocher;
 • pensă hemostatică Pean;
 • pensă de aplicat şi scos agrafele;
 • centimetru;
 • opţional: aparat Doppler extra-intracranian;
 • electroencefalograf portabil.

Oftalmologie

 • aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
 • optotip pentru distanță şi aproape;
 • trusă de lentile sau foropter;
 • trusă de skiascopie sau refractometru;
 • oftalmoscop;
 • tonometru;
 • biomicroscop;
 • tabele pentru simt cromatic;
 • lupă frontală.

Psihiatrie pediatrică

 • trusă de intervenţie de urgenţă;
 • ciocan reflexe;
 • negatoscop;
 • oftalmoscop;
 • tensiometru;
 • stetoscop;
 • diapazon;
 • dinamometru;
 • opţional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.

Oncologie medicală

 • chimioterapie în spital de zi (ambulatoriu);
 • colaborare directă cu: cabinet de anatomie patologică, cabinet de radiologie (inclusiv mamomat), laborator de investigaţii biochimice şi hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie înaltă şi curieterapie;
 • opţional: ecograf (în funcţie de competentă).

Otorinolaringologie

 • sursă de oxigenoterapie cu barotaj;
 • sursă de aspirat;
 • apăsător limbă;
 • specule nazale;
 • specule auriculare;
 • specul Siegel sau lupă;
 • oglinzi laringiene;
 • oglinzi cavum;
 • oglindă frontală sau lampă Klar;
 • set diapazoane;
 • ace de aspiraţie auriculară;
 • seringă laringiană;
 • deschizător gură;
 • pensă în baionetă;
 • pensă Lubet-Barbon;
 • portvată auriculară;
 • pensă de limbă;
 • lampă de spirt;
 • termometru;
 • cristalizatoare;
 • sonde Nelaton, sonde drenaj;
 • scaun ORL;
 • sorț din cauciuc;
 • substanţe anestezice, hemostatice, vasoconstrictoare.

Pediatrie

 • stetoscop şi tensiometru;
 • ciocan reflexe
 • oglindăfrontală;
 • cântar pentru sugari;
 • cântar pentru adulţi;
 • pediometru;
 • taliometru;
 • reflector cu picior;
 • branule de diferite dimensiuni;
 • soluţii perfuzabile pentru situaţii de prim ajutor;
 • mică trusă de prim ajutor;
 • butelie mică de oxigen cu masca;
 • aspirator portabil;
 • lampă ultraviolete;
 • nebulizator;
 • sonde de aspiraţie gastrică;
 • glucoteste;
 • opţional: glicoteste, spirograf, peak-flow-meter;
 • termometre;
 • apăsătoare limbă;
 • speculum auricular de diferite dimensiuni;
 • centimetru;
 • pense anatomice;
 • pense chirurgicale;
 • pense hemostatice Pean şi Kocher;
 • foarfece drepte şi curbe;
 • bisturiu;
 • portace Mathieu;
 • depărtătoare Farabeuf;
 • trusă traheostomie şi canule;
 • stilete butonate;
 • sonde canelate;
 • deschizător gură;
 • pipe Guedel;
 • anuscop;
 • pense de limbă;
 • irigator: canule rectale;
 • eprubete şi lame de sticlă;
 • sonde uretrale;
 • atele Kramer.

Pneumologie

 • tensiometru;
 • stetoscop;
 • aspirator;
 • termometru;
 • spirometru;
 • negatoscop;
 • opţional: trusă de puncţie pleurală, ace pentru biopsie;
 • colaborare directă cu cabinet de radiologie, laborator clinic şi microbiologic;
 • acces la investigaţie bronhoscopică.

Radiologie - imagistică medicală

 • aparat roentgen pentru radioscopii şi radiografii;
 • ecograf;
 • negatoscop;
 • casete cu filme radiografice;
 • filme şi ecrane;
 • soluţii pentru developat şi fixat;
 • uscător de filme;
 • opţional: maşină automată de developat;
 • sursă de oxigen;
 • trusă de intubaţie.

Medicină legală

 • dotare minimă pentru evidenţa şi arhivarea datelor;
 • nu necesită dotare medicală.

Reumatologie

 • tensiometru;
 • stetoscop;
 • negatoscop;
 • goniometru;
 • cântar pentru adulţi;
 • ciocan reflexe;
 • centimetru.

Ortopedie şi traumatologie

 • tensiometru;
 • stetoscop;
 • goniometru;
 • negatoscop;
 • ciocan reflexe;
 • centimetru;
 • fir cu plumb;
 • depărtător Farabeuf;
 • chiurete de diferite mărimi.

Geriatrie şi gerontologie

 • tensiometru;
 • stetoscop;
 • negatoscop;
 • electrocardiograf.

Psihiatrie

 • tensiometru;
 • ciocan reflexe;
 • termometru;
 • centimetru;
 • eprubete diverse.

Urologie

 • tensiometru;
 • stetoscop;
 • negatoscop;
 • masă ginecologică;
 • lampă ultraviolete;
 • cistoscop de diferite mărimi;
 • seringi Guyon;
 • portace Mathieu;
 • trusă de benique;
 • trusă de mică chirurgie;
 • dilatator anal;
 • sonde uretrale;
 • sonde uretro-vezicale;
 • irigator;
 • pungi colectoare de urină;
 • bujii fuliforme de la nr. 1-8, câte 5 bucăţi din fiecare;
 • bujii olivare exploratorii, 5 bucăţi;
 • bujii pentru dilatare de la nr. 10-20, câte 5 bucăţi din fiecare;
 • sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăţi din fiecare;
 • ecograf cu transductor abdominal şi transrectal (în funcţie de competentă);
 • uretroscop cu element lucrativ şi pense de extracţie.

Neurologie pediatrică

 • tensiometru şi stetoscop;
 • ciocan reflexe;
 • diapazon;
 • dinamometru;
 • oftalmoscop;
 • electroencefalograf (opţional);
 • electromiograf;
 • ecograf (opţional);
 • trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;
 • otoscop.

Dermatovenerologie

 • tensiometru şi stetoscop;
 • masă ginecologică;
 • lampă ultraviolete;
 • reflector;
 • electrocauter - dimensiuni medii sau mici;
 • microscop de laborator;
 • lupe cu mâner şi cu bec de diferite dimensiuni;
 • apăsător limbă;
 • deschizător gura;
 • termometre;
 • ciocan reflexe;
 • instrumentar chirurgical de specialitate;
 • specul vaginal;
 • specul anal;
 • valvă ginecologică;
 • chiurete Volkmann;
 • extractor de comedoane;
 • truse pentru recoltat secreţii sau alte produse patologice;
 • lampă de spirt;
 • trusă de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalina, efedrină, romergan injectabil, feniramin injectabil, soluţii perfuzabile, truse de perfuzie);
 • eprubete;
 • lame din sticlă, lamele;
 • setolonă, ață chirurgicală (nr. 5-10).

Sală de kinetoterapie

Condiţii de spaţiu:

 • suprafaţa utilă a sălii va asigura cel puţin 4,5-5 m2 pentru fiecare pacient;
 • sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;
 • pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;
 • cabină de duș (cu apa caldă permanentă) şi WC;
 • spaţiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.
 • Dotări specifice:
 • 1 spalier;
 • 2 saltele;
 • 1 oglinda de perete;
 • 1 masă kineto simplă;
 • 1 bancă;
 • 2 instalații-montaje scripete cu contragreutăţi;
 • greutăţi de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;
 • minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare funcţională din grupa "dispozitive ajutătoare" (de exemplu: Pedalier, planşeta basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată şi scăriță pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilităţile mâinii etc.);
 • cântar pentru persoane.
 • Dotări pentru urgenţă:
 • aparat de măsurat tensiunea arterială;
 • trusă de urgenţă:
 • 2-3 tipuri de mărimi de atele;
 • feşi simple şi feşi elastice;
 • pansamente sterile;
 • dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);
 • 2-3 tipuri de medicaţie antialgică administrabila oral sau rectal (algocalmin, piafen, paracetamol etc., câte 10 bucăţi);
 • 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);
 • Nitroglicerină - 10 tablete;
 • nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguală;
 • furosemid, 10 tablete;
 • atenolol sau metoprolol, 10 tablete.

Ortopedie infantilă

trusă de instrumente compusă din:

 • 5 pense Kocher;
 • 5 pense Pean;
 • 2 foarfece;
 • 2 pense anatomice;
 • 2 pense chirurgicale;
 • 4 raci Bachaus;
 • portac;
 • ace curbe triunghiulare;
 • material sutură atraumatic;
 • comprese sterile;
 • feşi;
 • stetoscop;
 • negatoscop;
 • tensiometru;
 • feşi gipsate;
 • trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);
 • cântar;
 • centimetru;
 • ciocan reflexe.

Medicina sportivă

 • atele Kramer;
 • ace de sutură de diferite mărimi;
 • agrafe;
 • banda hemostatică Esmarch;
 • casoletă;
 • cântar medical cu taliometru;
 • cristalizator;
 • dinamometre;
 • miotonometru;
 • pense Pean, pense Kocher;
 • foarfece diferite (dreapta, curbă, mică, mare);
 • bisturiu;
 • pensă en colur;
 • fise-tip;
 • găleata medicală cu capac;
 • mănuşi din cauciuc;
 • pelvimetru;
 • panglica metrică;
 • pensă portac;
 • spirometru cu canule;
 • seringi de 5, 10, 20 cm3;
 • seringă Guyon;
 • tăviţă renală;
 • tub din cauciuc;
 • tub de oxigen;
 • trusă antropometrică tip Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
 • trusă cu tensiometru, stetoscop;
 • cronometru, metronom, scărita reglabilă;
 • EKG cu un canal;
 • cicloergometru;
 • adipocentimetru;
 • termometru cu mercur;
 • specul nazal;
 • otoscop;
 • panou pentru acuitate vizuală (optotip);
 • cărţi pentru simţul cromatic.

Obstetrică-ginecologie

Aparatură medicală:

 • aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
 • masă ginecologică;
 • reflector cu picior;
 • cântar pentru adulţi;
 • taliometru;
 • sterilizator;
 • etuvă-pupinel.
 • Instrumentar medical:
 • instrumentar de specialitate - valve, specule vaginale, pense porttampon + buton, trusă de chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie;
 • pelvimetru;
 • centimetru;
 • stetoscop obstetrical;
 • seringi diverse.

Medicină de laborator

Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale.

I. LABORATOR CLINIC

A. Hematologie şi biochimie:

 • 1. Microscop binocular;
 • 2. Centrifugă;
 • 3. Baie termostat;
 • 4. Termostat;
 • 5. Instalaţie de apa purificată*)
 • 6. Frigider;
 • 7. Congelator;
 • 8. Analizor semiautomat/automat de biochimie şi hematologie;
 • 9. Linie de electroforeză în gel de agaroză sau acetat de celuloză;
 • 10. Coagulometru semiautomat/automat;
 • 11. Sistem de determinare a VSH;
 • 12. Cronometru;
 • 13. Pipete automate.

B. Imunologie:

 • 1. Centrifugă;
 • 2. Linie completa ELISA şi/sau analizor cu chemiluminiscenţa;
 • 3. Pipete automate;
 • 4. Frigider;
 • 5. Congelator;
 • 6. Baie de apă cu temperatură reglabilă;
 • 7. Ceas de laborator;
 • 8. Termometre;
 • 9. Instalaţie de apa purificată*).

C. Microbiologie:

 • 1. Hotă de siguranţă biologică;
 • 2. Lampă UV;
 • 3. Balanţă;
 • 4. Termostat (cu temperatura reglabilă);
 • 5. Microscop binocular;
 • 6. Lupă de laborator;
 • 7. Frigider;
 • 8. Congelator (prevăzut cu încuietoare);
 • 9. Baie de apă cu temperatura reglabilă;
 • 10. pH-metru sau indicator pH;
 • 11. Bec de gaz;
 • 12. Etuvă;
 • 13. Autoclavă;
 • 14. Anse bacteriologice;
 • 15. Pipete automate;
 • 16. Termometre;
 • 17. Instalaţie de apă purificată*);
 • 18. Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiograma.

D. Laboratoare de analize medicale care efectuează culturi pentru diagnosticul tuberculozei şi/sau micobacteriozelor:

 • 1. Hota de siguranţă biologică şi protecţie suplimentară;
 • 2. Autoclavă de laborator verticală, cu accesorii (electric sau cu gaz);
 • 3. Balanță semianalitică (sensibilitate 1 mg);
 • 4. Balanță pentru echilibrat tuburi de centrifugă;
 • 5. Dulapuri termostat sau camera-termostat cu capacitate de 6-8 mc (20.000-30.000 culturi/an);
 • 6. Centrifugă cu accesorii (reglare automată a vitezei, cronometru, dispozitiv de securitate împotriva demarajului intempestiv şi protecţie pentru evitarea formării de aerosoli în laborator);
 • 7. Instalaţie de apa purificată*);
 • 8. Etuvă;
 • 9. Frigider-dulap pentru medii de cultură;
 • 10. Frigider pentru prelevate;
 • 11. pH-metru;
 • 12. Sticlărie specifică de laborator;
 • 13. Anse bacteriologice;
 • 14. Bec de gaz;
 • 15. Ceas de laborator;
 • 16. Coşuri pentru păstrarea eprubetelor cu medii;
 • 17. Uscător pentru lame, cu termostat.

E. Toxicologie

 • 1. Analizor biochimie sau/şi;
 • 2. Linie ELISA sau;
 • 3. Hemiluminiscentă;
 • 4. Instalaţie de apa purificată*);
 • 5. Pentru determinări cantitative - lichid cromatograf de înaltă performanţa (HPLC).

F. Genetică

 • 1. Microscop;
 • 2. Hotă cu flux de aer laminar;
 • 3. Aparat de fotografiat;
 • 4. Computer;
 • 5. Echipament pentru cromatografie în strat subţire şi/sau HPLC;
 • 6. Echipament de electroforeza;
 • 7. Termostat;
 • 8. Etuvă;
 • 9. Sticlărie;
 • 10. Aparat de întins placi;
 • 11. Instalaţie de apă ultrapurificată.

*) Poate fi înlocuită cu apa purificată achiziţionata

Sancțiuni posibile pentru cabinetele medicale

Dacă înființarea cabinetului medical privat nu respectă dispozițiile art. 5 alin. (2) din O.G. nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, persoanele vinovate vor fi sancționate contravențional cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei și 20.000.000 lei.

Totodată pentru neefectuarea activităților epidemiologice și pentru netransmiterea datelor prevăzute la art. 12 din aceeași O.G., precum și pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sancționate cu amendă cuprinsă între 3.000.000 lei și 10.000.000 lei.

Constatarea și aplicarea sancțiunilor se vor face de direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar cuantumul amenzilor se va indexa anual, în raport cu rata inflației, de Ministerul Sănătății și Familiei.