Fonduri Europene pentru servicii și cabinete medicale

Te gândești tot mai des să îți faci propriul cabinet medical? Sau vrei să te extinzi cu cele mai moderne echipamente? De-acum totul este mai ușor, datorită fondurilor europene.

Ce sunt fondurile europene?

De mai bine de 40 de ani, Uniunea Europeană a urmărit o politică activă de dezvoltare regională, denumită și politică de coeziune sau politică structurală. Scopul său principal este de a reduce diferențele de dezvoltare între țări și diferențele de dezvoltare dintre regiuni, sporind astfel competitivitatea statelor membre și a Uniunii înseși pe piața mondială.

Fondurile europene sunt instrumente financiare oferite de Uniunea Europeană pentru finanţarea unor proiecte cu scopul de a consolida coeziunea economică și socială în Uniunea Europeană. Pentru perioada 2014 – 2020, României i-au fost alocate 42.000.000.000 EUR, fonduri pe care le poți accesa și tu.

Care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmam pentru realizarea unui proiect?

1. Identificarea ideii
2. Estimarea bugetului
3. Planificarea derularii proiectului
4. Identificarea programului de finantare
5. Intocmirea dosarului de proiect

Ce acte şi documente cuprinde un dosar de finanţare?

Actele necesare unui dosar de finanţare prin fonduri europene sunt definite de fiecare Autoritate de Management, în Ghidul Solicitantului. În fiecare ghid este inclusă cererea de finanţare, în care se regăsesc informaţiile şi documentele pe care trebuie să le furnizezi.
Dosarul de finanţare cuprinde formularul cererii de finanţare completat şi documentele anexe, pe care le găseşti în Ghidul Solicitantului.

Conform formatului-cadru, fiecare cerere de finanţare trebuie să cuprindă:

 • Informaţii privind solicitantul;
 • Proiectul în sine;
 • Bugetul proiectului şi sursele de finanţare;
 • Lista de anexe;

Exemple de documente anexe:

 • Documentele firmei (CUI, Statut s.a.);
 • Bilanţurile contabile pe ultimii ani;
 • Adeverinţă de la ANAF că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat;
 • Aviz de mediu;
 • Autorizaţia de construcţie;
 • Plan de afaceri;
 • Studiu de fezabilitate.

Lista completă a documentelor cuprinse în dosarul de finanţare se regăseşte în Ghidul Solicitantului pentru axa prioritară sau domeniul respectiv.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor structurale?

Pentru accesarea fondurilor structurale, un proiect trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să fie dezvoltat şi implementat pe teritoriul României;
 • Să se adreseze unui grup ţinta, aşa cum este prezentat în Ghidul Solicitantului;
 • Să se regăsească pe lista operaţiunilor prezentate în Programul cadru de implementare;
 • Valoarea finanţării să nu depăşească limitele stabilite în cererea de proiect;
 • Să respecte legislaţia în ceea ce priveşte fondurile europene, achiziţiile publice şi egalitatea de şanse.

Care sunt criteriile de evaluare a proiectelor?

Odată depus un proiect, acesta va trece printr-o evaluare, în care se va ţine cont de următoarele criterii de selecţie:

 • Relevanță;
 • Metodologie;
 • Sustenabilitate;
 • Cost – eficiență.

Ca un proiect să fie relevant acesta trebuie să fie în conformitate cu politicile europene – POSDRU, activităţile să fie adecvate grupului ţinta, care trebuie să fie bine definit şi cuantificabil, să promoveze egalitatea de şanse şi tratament egal şi să atingă indicatorii de realizare la axa prioritară.

Pentru metodologie se va ţine cont de expunerea clară şi completă a proiectului, activităţile să fie planificate coerent, iar formularea rezultatelor să fie făcută în termeni cuantificabili, măsurabili şi verificabili. De asemenea abordarea va fi adaptată în funcţie de nevoile specifice ale fiecărui grup ţintă, iar măsurile de informare şi publicitate se vor face în mod corespunzător.

Ca un proiect să fie sustenabil, acesta trebuie să includă o strategie clară care va asigura continuarea, valorificarea şi integrarea rezultatelor, chiar şi după finalizarea finanţării. În plus, după finalizarea proiectului, acesta trebuie să îşi asigure funcţionalitatea instituţională şi financiară.

Pentru ultimul pas al evaluării proiectului se va ţine cont ca utilizarea banilor să fie realistă, iar justificarea cheltuielilor să fie în raport cu rezultatele dorite.

Cum accesezi fondurile europene?

 • Îţi scrii proiectul, nu în Word, ci pe cereri de finanţare care au un format specific;
 • Depui cererea de finanţare şi alte documente care să ateste că eşti eligibil;
 • Aştepţi ca proiectul tău să fie evaluat;
 • Primeşti un răspuns. Dacă ai câştigat finanţarea pentru proiectul tău, semnezi un contract de finanţare şi începi implementarea proiectului.

Ce fonduri europene pot fi accesate de către medici?

Prin PNDR - submăsura 6.4 (Programul Național de Dezvoltare Rurală), poți obține până la 90% finanțare nerambursabilă, maxim 200.000 EUR, dacă investiția este în zona rurală.

Pentru a fi eligibil trebuie să fii încadrat în categoria IMM-urilor non-agricole și să ai sediul social și/sau punctele de lucru în mediul rural.

 • Microîntreprindere - maxim 9 salariați și o cifră de afaceri netă de până la 2.000.000 EUR (echivalentul în lei).
 • Întreprindere mică - 10-49 salariați și o cifră de afaceri netă de până la 10.000.000 EUR (echivalentul în lei).

Cu fondurile primite poți să îți construiești, extinzi sau modernizezi cabinetului tău medical sau să achiziționezi echipamente noi, software, licențe sau drepturi de autor.
Prin acest program se urmărește stimularea serviciilor medicale și creșterea gradului de atractivitate al zonelor rurale, reducând astfel tendința rezidenților de a migra spre mediul urban.

Prin POR – submăsura 2.2 (Programul Operațional Regional), poți obține până la 70% finanțare, între 200.000 EUR și 1.000.000 EUR, dacă investiția este în zona rurală sau urbană (fără Delta Dunării și București – Ilfov).

Pentru a fi eligibil trebuie să încadrezi în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul rural sau urban.

 • Microîntreprindere - maxim 9 salariați și o cifră de afaceri netă de până la 2.000.000 EUR (echivalentul în lei) și sediul social și/sau punctele de lucru în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe);
 • Întreprindere mică - 10-49 salariați și o cifră de afaceri netă de până la 10.000.000 EUR (echivalentul în lei) și sediul social și/sau punctele de lucru în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe);
 • Întreprindere mijlocie - 50-249 salariați și o cifră de afaceri netă de până la 50.000.000 EUR (echivalentul în lei) și sediul social și/sau punctul de lucru în mediul rural.

Cu fondurile primite poți să îți construiești, extinzi sau modernizezi cabinetului tău medical, inclusiv racordarea la utilitățile generale aferente (alimentarea cu apă, gaze naturale, canalizare, energie electrică), să achiziționezi echipamente noi, software, licențe, drepturi de autor, mobilier sau autovehicule pentru transport. De asemenea poți să folosești fondurile primite pentru certificarea produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății sau pentru internaționalizarea serviciilor tale prin participarea la târguri și expoziții internaționale sau misiuni comerciale.

Prin POC (Programul Operațional Competitivitate), poți obține finanțare nerambursabilă între 1.000.000 EUR și 20.000.000 EUR, pentru cercetare, dezvoltare și inovare, astfel:

 • 1.000.000 EUR – 5.000.000 EUR în Municipiul București;
 • 1.000.000 EUR – 15.000.000 EUR în regiunea Vest și județul Ilfov;
 • 1.000.000 EUR – 20.000.000 EUR în celelalte regiuni ale României.
 • În cadrul acestui program poți să folosești fondurile obținute pentru:
 • Achiziționarea de teren;
 • Construirea, modernizarea sau extinderea clădirilor destinate unor laboratoare pentru cercetare și dezvoltare;
 • Achiziţionarea de instalații, utilaje, echipamente noi, mobilier sau autovehicule de transport pentru cercetare și dezvoltare;
 • Achiziționarea de software, licențe, drepturi de autor pentru cercetare și dezvoltare.

Acest program are ca scop finanțarea investițiilor pentru departamentele de cercetare-dezvoltare și inovare ale microîntreprinderilor, inclusiv din domeniul medical.

Pentru demararea proiectului îți oferim:

 • Scrisoarea de confort – solicitată de Autoritatea de Management pentru a dovedi capacitatea ta financiară și sursa de cofinanțare a proiectului;
 • Scrisoarea de garanție bancară – pe care o depui pentru a putea beneficia de avans, în vederea demarării investiției.

Pentru implementarea proiectului, îți oferim și cele mai avantajoase soluții de creditare:

 • Credit punte – asigură posibilitatea demarării și implementării investiției, până la momentul încasării sumelor nerambursabile;
 • Credit pentru investiții – asigură contribuția ta la proiect;
 • Credit pe termen scurt – asigură finanțarea TVA.

Un consultant Banca Transilvania îți va oferi sprijin în finanțarea proiectului din fonduri europene și împreună veți explora posibilitatea obținerii unui credit pentru cofinanțarea proiectului. Te va ajuta, de asemenea, cu informații despre procedurile de achiziție din cadrul proiectului și despre pregătirea documentației de plată, pentru a elimina riscul apariției unor evenimente ce pot compromite succesul proiectului tău.

Pentru informații suplimentare, Banca Transilvania îți pune la dispoziție o echipa dedicată proiectelor de finanțare europeană: ProgrameEuropene@btrl.ro.